Koncert studentů Pražské konzervatoře z klavírní třídy prof. Libora Nováčka
Koncertní sál - úterý 10:30h