Koncert dětí ze tříd Pavly Jahodové a Ady Slivanské
Koncertní sál - neděle 15:00h