Charakteristika služby

Autodoprava ŽOP poskytuje své služby členům ŽO v Praze, zaměstnancům ŽOP a přidruženým organizacím a spolkům od 1. srpna 2006.

Služeb autodopravy mohou klienti využít pro cesty k lékaři, na úřady, na kulturní akce, na výlety a rekondiční pobyty, do Denního stacionáře a Klubu DSPH, pro služební i soukromé účely a dále pro rozvoz košer obědů do svých domácností.

Klient si může objednat autodopravu u střediska, které o něj již pečuje nebo u dispečerky.
Služby autodopravy navazují na služby poskytované sociálními a zdravotními středisky ŽO a podílejí se tak na zajištění komplexní péče o seniory.

Režim nabízených služeb

Každý zájemce o službu autodopravy, mimo přidružených spolků a organizací, musí uzavřít smlouvu se Střediskem sociálních služeb ŽOP o poskytování této služby.

Autodoprava ŽOP nabízí k převozu klientů vlastní vozidla (1 osobní vozidlo a 2 mikrobusy) s vlastním řidičem nebo vozidla firmy Taxi Praha, s kterou byla v březnu 2008 uzavřena smlouva o spolupráci.

Objednávky jízd přijímá dispečerka autodopravy na čísle 602 326 036 v pracovní dny od 8:00 do 15.00.

Ceny služby

Ceny za poskytnuté služby autodopravy se liší dle účelu jízdy a tzv. indikační skupiny (dále jen IS), která je u každého klienta určena na základě sociálního a zdravotního šetření Střediska sociálních služeb:
Klienti IS č. 1 jsou klienti imobilní, omezeně mobilní, akutně nemocní, či mají jiná omezení mobility. Klienti IS č. 2 jsou plně soběstační.

Pro IS č. 1 jsou za určených podmínek stanoveny nižší ceny za jednotlivé služby. Ostatní uživatelé služeb autodopravy se řídí plnými cenami dle platného ceníku Autodopravy.