Středisko sociálních služeb ŽOP (Židovská obec v Praze) je součástí komplexní péče v rámci ŽOP. Poskytuje sociální služby především osobám patřícím k židovské komunitě a jejich blízkým, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, ať z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci nebo krizové situace.

Středisko sociálních služeb má registrovány tyto sociální služby:
 1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 3. Pečovatelská služba v Penzionu Charlese Jordana

Komu jsou naše služby určeny
 • mladým párům
 • rodinám s dětmi
 • osobám v krizové sociální situaci
 • osobám v sociální nebo bytové nouzi
 • osobám se zdravotním postižením
 • pečujícím o rodinné příslušníky nebo blízké osoby
 • seniorům
 • spolupracujícím odborníkům

Programy a projekty Střediska sociálních služeb
 • Sociální poradenství
 • Pomoc Dusiach
 • Klub zdraví
 • Rozvoz obědů
 • Doprovody a pochůzky
 • Letní pobyty pro děti)
 • Kavárna Gešer a Jordan
 • Dobrovolnický program
 • Vzdělávání a supervize
 • Zdravotní fond CC
 • Finanční podpory pro klienty v sociální nouzi
 • Systém bytů pro sociální účely


Tým střediska sociálních služeb:
 • Vedoucí oddělení
 • Sociální pracovnice
 • Sociálně-pedagogická pracovnice
 • Finanční asistentka
 • Psychoterapeutka
 • Sociálně aktivizační pracovníci:
 • Pracovníci rozvozů obědů
 • Sociální pracovnice v PCHJ
 • Pečovatelky v PCHJ
 • Pradlena

Kanceláře Střediska sociálních služeb jsou umístěny v budově židovské radnice ve 2. patře kam můžete přijít každý všední den od 8 do 16 hodin. V době nepřítomnosti, o víkendech a volných dnech je možné zanechat vzkaz se svým telefonním číslem. Sociální pracovnice se vám neprodleně ohlásí.

Středisko sociálních služeb ŽOP sídlí na této adrese:
Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00 Telefon: 222 310 951, e-mail: socialni@kehilaprag.cz

Činnost střediska podporují:
ŽO v Praze, Nadační fond obětem holocaustu, MPSV, Magistrát hl. města Prahy, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, MČ Prahy 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, Charta 77 - Konto bariery, Česká rada pro oběti nacismu, Českoněmecký fond budoucnosti