Židé očima fotografa Jindřicha Buxbauma
koncertní sál - středa 14:30h